FANDOM


Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.
Aaron
Limestone sculpture of Aaron
Rzeźba pochodząca z Katedry w Noyon (ok. 1170), przedstawiająca Aarona
Dane personalne
Pochodzenie ród Lewitów
Profesje arcykapłan
Członkowie rodziny Jakub (prapradziadek)
Lea (praprababcia)
Lewi (pradziadek)
Kehat (dziadek)
Amram (ojciec)
Jokebed (matka)
Mojżesz (brat)
Miriam (siostra)
Eliszeba (żona)
Nadab (syn)
Abihu (syn)
Eleazar (syn)
Itamar (syn)
Pinchas (wnuk)
Abiszua (prawnuk)
Gerszon (stryj)
Merari (stryj)
Występowanie Biblia

Aaron – postać biblijna, starszy brat Mojżesza, pierwszy dziedziczny arcykapłan z pokolenia Lewiego.

Charakterystyka postaci


Aaron w kulturze

  • W Biblii wyrażenie dom Aarona oznacza ród kapłański.
  • W chrześcijaństwie Aaron jest patronem guzikarzy i szmuklerów.
  • Od postaci tej pochodzi imię Aaron.
  • W języku polskim istnieje wyrażenie laska Aarona związane z tą postacią biblijną.