FANDOM


Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.
Abel
Profesje pasterz
Członkowie rodziny Adam (ojciec)
Ewa (matka)
Kain (brat)
Set (brat)
• siostry
Henoch (bratanek)
Enosz (bratanek)
Występowanie Biblia

Abel – postać biblijna, średni syn Adama i Ewy.

Charakterystyka postaci

  • rodzice: Adam (ojciec), Ewa (matka)
  • rodzeństwo: Kain (brat), Set (brat), siostry
  • dalsza rodzina: Henoch (bratanek), Enosz (bratanek)


Opis

Według Księgi Rodzaju Abel był młodszym bratem Kaina, synem pierwszej pary ludzkiej. Był pasterzem i składał Bogu ofiary z zabijanych przez siebie zwierząt. Zyskał tym uznanie w oczach Bożych. Z kolei ofiary składane z płodów ziemi przez jego brata rolnika nie podobały się Bogu. Kain tak bardzo się z tego powodu złościł, że zabił Abla, za co został wygnany.

Biblia nie wspomina o żonie lub potomstwie Abla. Został on kilkakrotnie wspomniany w Nowym Testamencie.


Abel w kulturze

  • W chrześcijaństwie uważany jest często za pierwszego męczennika.
  • Od imienia tej postaci pochodzi imię Abel.
  • Do postacie tej nawiązuje tytuł filmu Abel, twój brat.