FANDOM


Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.
Ta strona może zdradzać zakończenie utworu lub inne istotne szczegóły jego treści.
Czytasz na własną odpowiedzialność!


Helena Paździoch
Prawdziwe nazwisko Helena Paździoch z domu Majsner lub Meissner
Pseudonimy
Dane personalne
Pochodzenie 1600px-Flag of Poland.svg Polska
Wykształcenie
Profesje gospodyni domowa
Członkowie rodziny Marian Paździoch (mąż)
• Helena Paździoch (teściowa)
• Józef Paździoch (teść)
Występowanie Świat według Kiepskich
Odtwórczyni roli Renata Pałys

Helena Paździoch (często nazywana po prostu Paździochową; z domu Majsner lub Meissner) – postać fikcyjna, bohaterka serialu komediowego Świat według Kiepskich.

Charakterystyka postaci

 • odtwórczyni roli: Renata Pałys
 • miejsce zamieszkania: Wrocław
 • zawody, zajęcia: gospodyni domowa
 • związki: Marian Paździoch (mąż), Roman (kochanek)
 • dalsza rodzina: Helena Paździoch (teściowa), Józef Paździoch (teść)
 • przyjaźnie: Halina Kiepska
 • wygląd zewnętrzny: brunetka
 • cechy charakterystyczne: apodyktyczna, kłótliwa, często wulgarna, choleryczka, lubi seks
 • wielbiciele:
 • fascynacje:
 • ciekawostki:
 • uwagi: