FANDOM


Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.

Jeżycjada – seria książek Małgorzaty Musierowicz.

Uwagi

 • Na życzenie czytelników jako część cyklu traktuje się także powieść Małomówny i rodzina (1975).
 • Nazwa Jeżycjada jest zastrzeżona i wolno jej używać wyłącznie w odniesieniu do cyklu powieściowego Małgorzaty Musierowicz.

Bibliografia

 • Emilia Błaszczyk, Uśmiech bywa aktem męstwa, a smutek to słabość i postawa zbyt wygodna… czyli o filozofii życia Małgorzaty Musierowicz przedstawionej w „Jeżycjadzie”, „Guliwer. Dwumiesięcznik o książce dla dziecka” nr 1/2008, s. 44–47.
 • Kinga Czachowska, Dorota Szczerba, Poznań Borejków. Spacer z bohaterami powieści Małgorzaty Musierowicz, Media Rodzina, Poznań 2004.
 • Kornelia Czogalik, Obraz rodziny w lekturach gimnazjalnych, „Family Forum” nr 4/2014, s. 107–123.
 • Anna Gomóła, Saga rodu Borejków. Kulturowe konteksty Jeżycjady, Wydaw. UŚ, Katowice 2004.
 • Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Jak kwitnie kalafior, „Guliwer. Dwumiesięcznik o książce dla dziecka” nr 3/2002, s. 32–37.
 • Piotr Juskowiak, Weronika Maćków, Marianna Michałowska, Ewa Rewers, Jeżyce oczywiste/nieoczywiste, „Czas Kultury” nr 2/2012, s. 38­–51.
 • Elżbieta Kruszyńska, Sposób istnienia koloru w literaturze dla dzieci i młodzieży : na wybranych przykładach, „Litteraria Copernicana” nr 2/2012, s. 68–75.
 • Agnieszka Kwiatkowska, Poznań w powieściach Małgorzaty Musierowicz w: Poznań pisarek i pisarzy. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji Jubileuszu 45-lecia Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 215–225.
 • Izabela Łuc, Nazewnictwo w najnowszej twórczości Małgorzaty Musierowicz w: Onomastica a škola, por red. S. Pastiřika, V. Viški, Gaudeamus, Hradec Králové 2008, s. 219–227.
 • Maria Ostasz, Proza dziecięco-młodzieżowa w drugiej połowie XX stulecia, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”, Folia 60, „Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia VI” (2008), s. 89–104.
 • Marta Schroeder-Polak, Obraz mężczyzny w Jeżycjadzie Małgorzaty Musierowicz, Cursiva, Kostrzyn 2012.
 • Barbara i Maciej Szargotowie, Jeżycjada a sprawa polska. O powieściach Małgorzaty Musierowicz, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2011.
 • Aleksandra Szwagrzyk, „Dziewczynka wychowana bez dobrego wzorca męskiego może łatwo zdziwaczeć”. O seksualności w Jeżycjadzie Małgorzaty Musierowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015.
 • Marta Szymańska, Rodzina – oaza bezpieczeństwa? Obrazy rodziny w wybranych powieściach dla młodzieży a stereotyp w: Rodzina w lokalnych i globalnych kontekstach bezpieczeństwa, red. nauk. Ilona Urych, Cezary Smuniewski, s. 305–320.
 • Ewa Tierling-Śledź, „Kobiece czytanie” w „Jeżycjadzie” Małgorzaty Musierowicz w: Czytanie. Kobieta, biblioteka, lektura pod red. Agaty Zawiszewskiej i Arlety Galant, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 523-545.
 • Wojciech Wencel, Gwarantowany happy end, „Ozon” nr 25/2006, s. 54, 55.

W Internecie