FANDOM


Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.
Kain
Profesje rolnik
Członkowie rodziny Adam (ojciec)
Ewa (matka)
Abel (brat)
Set (brat)
• siostry
• żona
Henoch (syn)
Irad (wnuk)
Mechujael (prawnuk)
Enosz (bratanek)
Występowanie Biblia

Kain – postać biblijna, najstarszy syn Adama i Ewy.

Charakterystyka postaci

  • rodzice: Adam (ojciec), Ewa (matka)
  • rodzeństwo: Abel (brat), Set (brat), siostry
  • związki: żona
  • dzieci: Henoch (syn)
  • wnuki: Irad (wnuk)
  • prawnuki: Mechujael (prawnuk)
  • dalsza rodzina: Enosz (bratanek)
  • cechy: pierwszy morderca

Opis

Według Księgi Rodzaju Kain był najstarszym synem pierwszej pary ludzkiej, Adama i Ewy. Zajmował się uprawą ziemi, a płody rolne ofiarowywał Bogu jako dar. Ta ofiara jednak nie podobała się Bogu, który wolał zabijane przez Abla zwierzęta. Ponieważ Kain zazdrościł bratu uznania w oczach Boga, zabił go, stając się tym samym archetypowym mordercą i bratobójcą.

Kain został przeklęty przez Boga i wygnany. Aby jednak nikt go nie zabił, został naznaczony znamieniem. Ktokolwiek podniósłby na niego rękę, miał być przeklęty po siedemkroć. Mężczyzna osiadł w ziemi Nod, położonej na wschód od Edenu. Z Biblii nie wynika jednak, jakoby potomkowie Kaina byli z gruntu źli i przeklęci przez Boga.

Miał żonę (z którą według doniesień biblijnych musiał być spokrewniony, musiała to być jego siostra lub siostrzenica) oraz syna Henocha. Na jego cześć zbudował miasto Henoch.

Kain w kulturze

  • Kain jest pierwszym biblijnym mordercą i bratobójcą.
  • Od jego imienia pochodzi związek frazeologiczny kainowe piętno/znamię.