FANDOM


Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.
Kenan
Członkowie rodziny Adam (pradziadek)
Ewa (prababcia)
Set (dziadek)
Enosz (ojciec)
Mahalaleel (syn)
Jered (wnuk)
Henoch (prawnuk)
Matuzalem (praprawnuk)
Lamech (praprapraprawnuk)
Występowanie Biblia

Kenan – postać biblijna.

Charakterystyka postaci

  • pradziadkowie: Adam (prapradziadek), Ewa (praprababcia)
  • dziadkowie: Set (pradziadek)
  • rodzice: Enosz (dziadek)
  • dzieci: Mahalaleel (syn)
  • wnuki: Jered (syn)
  • prawnuki: Henoch (wnuk)
  • praprawnuki: Matuzalem (prawnuk)
  • prapraprawnuki: Lamech (praprawnuk)
  • praprapraprawnuki: Noe (prapraprawnuk)
  • prapraprapraprawnuki: Sem (praprapraprawnuk), Cham (praprapraprawnuk), Jafet (praprapraprawnuk)

Opis

Według Księgi Rodzaju Kenan był synem Enosza, syna Seta, najmłodszego syna Adama. Spłodził on Mahalaleela. Dożył 910 lat.