FANDOM


Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.
Marian Paździoch
Ryszard Kotys 2009
Ryszard Kotys,
odtwórca roli Mariana Paździocha
Prawdziwe nazwisko Janusz Patryk Heinrich Gottlieb von Bimberstein
Pseudonimy
Dane personalne ur. października 1945, Wąchock
Pochodzenie 1600px-Flag of Poland.svg Polska
Wykształcenie
Profesje sprzedawca
Członkowie rodziny • (†) Lola Fräulein (babka)
• (†) Ernest Paździoch (dziadek)
• Helena Paździoch (matka)
• Józef Paździoch (ojciec)
• siostra
Helena Paździoch (żona)
• Bronisława (kuzynka)
Występowanie Świat według Kiepskich
Odtwórca roli Ryszard Kotys

Marian Paździoch (właśc. Janusz Patryk Heinrich Gottlieb von Bimberstein) – postać fikcyjna, bohater serialu komediowego Świat według Kiepskich, sąsiad tytułowej rodziny.

Charakterystyka postaci

 • odtwórca roli: Ryszard Kotys
 • ur. w październiku 1945 w Wąchocku
 • miejsce zamieszkania: Wrocław
 • zawody, zajęcia: sprzedawca na bazarze
 • dziadkowie: Lola Fräulein (babka; nie żyje), Ernest Paździoch (dziadek; nie żyje)
 • rodzice: Helena Paździoch (matka), Józef Paździoch (ojciec)
 • rodzeństwo: siostra
 • związki: Helena Paździoch (z domu Majsner lub Meissner; żona)
 • dalsza rodzina: Bronisława (kuzynka)
 • przyjaźnie:
 • wygląd zewnętrzny: starszy pan
 • cechy charakterystyczne: skąpy, ma wygórowane mniemanie o sobie; lubi pić alkohol; trochę pantoflarz; lubi donosić na bliźnich, złośliwy; dewot
 • wielbicielki:
 • fascynacje:
 • ciekawostki:
 • uwagi: