FANDOM


Role głównych bohaterów

Złotopolscy

 • Tomasz CiachorowskiJan Złotopolski (odc. uzupełnić)
 • Andrzej GrabowskiAndrzej Złotopolski (odc. uzupełnić)
 • Kazimierz KaczorMarek Złotopolski (odc. 1–9, 11–20, 22–32, 35–37, 39–42, 46–49, 59, 62, 64, 75–78, 81, 82, 91, 92, 95, 96, 99–103, 106, 107, 112, 114, 119–126, 129–131, 133, 136, 138, 141–144, 147, 151, 152, 154, 157, 160–163, 167–175, 186–195, 197–200, 206, 207, 212–218, 220–222, 224, 228, 230, 236–238, 240–243, 250, 251, 253, 257, 258, 262, 263, 265, 266, 271–274, 283, 287, 289, 291–297, 306, 308, 312–314, 322–324, 336–338, 354, 356, 365, 366, 368, 369, 372, 374, 393–395, 409–412, 418, 420, 421, 462, 463, 485, 486, 490–492, 494, 495, 549, 550, 552–555, 559–561, 566, 574–578, 580, 582, 583, 587, 588, 590, 591, 597, 600, 601, 603, 607, 608, 613–617, 621, 622, 625, 627–637, 639–641, 644–647, 649–651, 653, 662–667, 669, 672–674, 676, 679, 680, 685, 686, 689, 690, 692–702, 710, 711, 713, 715, 718, 719, 725–727, 731–733, 749, 750, 756, 757, 793, 796, 801–803, 817, 819, 824, 826, 827, 829, 832–835, 837–842, 844–850, 852–857, 860–862, 867, 881, 890–892, 895, 898, 899, 901–903, 905, 906, 913–915, 917, 918, 921, 922, 928, 932, 937, 945–947, 950, 951, 955–959, 963–966, 968, 971–973, 975, 975, 978, 981, 982, 1017–1019, 1021, 1023, 1024, 1027, 1028, 1035–1041, 1048, 1057–1059, 1061, 1062, 1064, 1066, 1068–1073, 1075–1078, 1084, 1086–1088, 1092––1099, 1102–1110, 1112, 1113, 1115)
 • Aleksander Machalica – duch Dionizego Złotopolskiego (odc. 614)
 • Henryk MachalicaDionizy Złotopolski [] (odc. 1–7, 9–12, 14–47, 49–90, 92, 93, 95–108, 110–154, 157–173, 175–226, 228–257, 259–278, 280–307, 309–337, 339–345, 347–386, 388–394, 396–425, 427–442, 444–515, 517–529, 536)
 • Piotr MachalicaChris Kamieniecki (odc. uzupełnić)
 • Anna MilewskaJulia Kamieniecka (odc. uzupełnić)
 • Anna NehrebeckaBarbara Złotopolska [] (odc. 1–7, 9–51, 57, 60, 61, 64, 75–78, 91–95, 98, 100–106, 112, 114, 117, 119, 120, 122–124, 136, 138, 142–144, 147, 151, 152, 154, 156, 159, 160, 169, 170, 172–175, 186–188, 190, 192, 193–195, 199, 206, 207)
 • Andrzej NejmanWaldemar Złotopolski [] (odc. 1–5, 7, 9, 11–13, 15, 21–23, 25–34, 36–54, 56, 57, 59, 60, 62–67, 71–90, 92, 95–98, 100–138, 140–145, 147, 150–160, 162–174, 178, 180, 182, 184–187, 192–199, 201, 202, 204–209, 214, 215, 217, 218, 220, 221, 224, 225, 231–236, 238, 239, 240, 243–246, 248, 250–252, 254, 257, 259, 260, 262–265, 267, 268, 272–274, 276, 277, 279, 281, 282, 286, 292, 294, 295, 298, 300–312, 314–319, 321–328, 331, 335, 337, 339, 340, 344–346, 349, 350, 352, 353, 359–364, 367, 371–374, 376, 378–380, 382–387, 411, 412, 414–416, 418–420, 423–431, 434–437, 439–442, 444–460, 463, 465–469, 471, 472, 479–483, 485–491, 495, 496, 499, 501–504, 509–515, 517, 518, 522, 524–533, 540–554, 556, 557, 559, 563, 565–577, 581–599, 601, 603, 604, 607–609, 611–619, 621–623, 626–634, 636–662, 664–666, 668, 670–674, 678–681, 683–706, 708–713, 715, 716, 718, 720–744, 749–756, 758–765, 767–770, 773, 774, 776–778, 783–786, 789, 790, 793–799, 801–804, 806–816, 818–821, 823, 825–832, 834, 836, 840, 843–849, 851–853, 857, 859–861, 866, 868, 870, 873–884, 888–894, 896–899, 901, 902, 904, 905, 908, 910–913, 915–919, 922, 926, 928, 930, 931, 934, 935, 936–944)
 • Andrzej PiasecznyKacper Złotopolski (odc. uzupełnić)
 • Katarzyna PierścionekMarcelina Biernacka-Złotopolska (odc. 1112–1117, 1119, 1120)
 • Agnieszka SitekWeronika Gabriel, potem Złotopolska [] (odc. uzupełnić)
 • Magdalena StużyńskaMarcelina Biernacka-Złotopolska (odc. 11, 14, 23, 39, 42, 43, 50, 53, 54, 56, 57, 61, 63–65, 70, 72–75, 78, 79, 81, 82, 89, 94, 95, 100, 106, 110–113, 117, 119, 122–124, 126, 128–130, 132, 133, 136–139, 141, 143, 146–148, 150, 151, 153–156, 160–165, 167, 168, 170, 171, 180, 182, 184, 186, 188–193, 195–199, 201–205, 208, 209, 211, 213, 216, 218, 221, 222, 225, 226, 228, 229, 232, 235–237, 241, 242, 246, 253–257, 259–263, 265–267, 269, 270, 272, 277–291, 293, 295, 296, 298–305, 307, 308, 310–312, 315, 318, 319, 321, 322, 326–329, 332–340, 342–355, 357–366, 368–375, 377–380, 382–392, 395–397, 399–404, 409, 410–416, 418–424, 427–442, 444–456, 458–463, 465–468, 470–489, 491, 495, 496, 498–504, 509–519, 521–525, 527–530, 532–534, 535–548, 550, 551, 553–572, 574–591, 593–607, 609–622, 624–627, 629, 630, 632–635, 637–644, 651–657, 662–668, 671–676, 678–681, 699, 701–715, 717, 718, 720–723, 725, 726, 728, 729, 731–739, 742–746, 750–756, 758, 760–786, 791–810, 812–841, 843–846, 848, 849, 851–854, 856, 857, 860–864, 866–877, 879–902, 904–906, 910, 912–919, 921–924, 926, 927, 929–931, 935–941, 943–954, 956–984, 986, 987, 989–1000, 1002–1016)
 • Milena SuszyńskaZofia Złotopolska (odc. uzupełnić)
 • Patrycja Szczepanowska – Ewelina Złotopolska (odc. 577)
 • Małgorzata ZajączkowskaMagdalena Złotopolska (odc. uzupełnić)

Dzieci

Gabrielowie

 • Radosław ElisMirosław Gabriel (odc. uzupełnić)
 • Alina JanowskaEleonora Gabriel (odc. 1, 3, 4, 6, 8–12, 14–23, 25–31, 33–35, 37, 39, 42–60, 62–66, 68–71, 73, 74, 76–81, 83–104, 106–110, 113–115, 117–119, 121–123, 125, 126, 129, 131–135, 137, 138, 140–150, 152, 154, 156–160, 162–165, 167, 168, 171–174, 176, 178, 182–188, 190–197, 199–201, 204, 205, 207–209, 214, 216, 219–221, 224–228, 230–237, 239–241, 245, 246, 248, 250–258, 260–265, 267, 268, 270–278, 280, 282, 285–293, 295–297, 300–302, 305, 308, 311–313, 315–317, 319, 320, 322–324, 326, 328–330, 333–335, 338, 340, 343, 345–349, 353, 354, 356, 357, 360, 363–368, 370–376, 379–383, 386, 389, 390, 392–394, 399, 401, 403, 405, 406, 408–410, 412, 413, 416, 419, 421, 422, 424, 426–428, 430, 431, 434, 435, 438, 440–443, 446–449, 452, 453, 455, 457, 466, 467, 469–476, 478, 479, 481, 483–486, 490, 491, 496, 497, 500, 503–506, 514, 519, 521, 523, 525–532, 538, 544–547, 554, 556–565, 568, 573, 574, 578, 579, 582, 583, 586, 594, 600, 601, 603, 604, 607–611, 619, 620, 622, 623, 629, 630, 632–637, 641, 642, 645, 647, 649, 651, 652, 655, 656, 659, 662–664, 668, 670, 671, 675–681, 690, 691, 694, 696, 698, 700–702, 704, 708, 709, 713–716, 718, 720, 722, 724, 725, 727, 730, 741–743, 746–748, 752, 762, 777–780, 783, 786, 794, 802, 812, 813, 815, 816, 819–821, 824–827, 831–836, 838, 839, 841, 847, 849, 854, 855, 858, 860, 872, 874, 875, 880, 881, 884, 896, 897, 901, 906, 907, 910, 912, 914, 918–920, 929, 932, 933, 948, 954, 965, 969–972, 976, 982, 983, 985–987, 989, 997, 1000, 1004, 1007, 1009, 1018, 1021, 1023–1025, 1027, 1030, 1034, 1042–1045, 1053, 1058, 1061, 1062, 1067, 1072, 1081, 1083, 1090, 1095–1097, 1100, 1102, 1105, 1108, 1111, 1112, 1119, 1120)
 • Anna PrzybylskaMaryla Baka-Gabriel (odc. uzupełnić)
 • Paulina RadzińskaAgata Gabriel (odc. uzupełnić)
 • Monika StefaniakJanina Gabriel (odc. uzupełnić)
 • Piotr SzwedesTomasz Gabriel (odc. uzupełnić)
 • Paweł WawrzeckiWiesław Gabriel (odc. uzupełnić)
 • Aleksandra WoźniakAgata Gabriel (odc. uzupełnić)
 • Ewa ZiętekMarta Gabriel (odc. uzupełnić)

Dzieci

Pozostali

Odtwórcy pozostałych postaci

Role znaczące

 • Wiktoria Adejumo – Wera (odc. 1076, 1077, 1079, 1082, 1083, 1089, 1091, 1103, 1104, 1106, 1110, 1113, 1114, 1119)
 • Violetta Arlak – Elwira Kwaśniewska, matka Andżeliki (odc. uzupełnić)
 • Zbigniew Bielski – Stanisław Pręga, komendant policji w Złotopolicach (odc. 4, 33, 34, 38, 46, 48)
 • Andrzej Brzeski – Mieczysław Bolesław Dąbek (odc. 194, 195, 206, 240, 577, 578, 581, 591, 594, 596, 597, 599–602, 605, 607, 608, 610, 611, 651, 588, 665, 667, 668, 673)
 • Tomasz Budyta – uzdrowiciel Piotr Bulcyngier (odc. uzupełnić)
 • Stanisława Celińska – Helena (lub Klementyna) Kęsikowa (odc. 13, 16, 22, 32, 39, 46, 47, 49, 64, 69, 84, 89, 103, 197, 221, 231, 238, 239, 241, 242, 247, 260, 261, 266, 274, 275, 277, 278, 287, 299, 302, 310, 316, 321, 323, 328, 329, 338, 344, 359, 367, 369, 387, 388, 392, 406, 412)
 • Anna Chitro-Bergman – Zofia Ziomek-Kruk, siostra Heleny Ziomek (odc. 708, uzupełnić)
 • Paulina ChruścielBerta Stockman, detektyw (odc. 1011, uzupełnić)
 • Kinga Ciesielska – Katarzyna Zalewska (odc. 637, uzupełnić)
 • Agnieszka CzekańskaMaryna Kulesza vel Fogiel (odc. 165, 171, 177–180, 184, 188, 189, 192, 195, 196, 212, 217, 254, 255, 261, 268, 374, 383, 391, 398, 399, 406, 408, 415)
 • Filip Domagała – Pedro, kolega Kasi (odc. 987, uzupełnić)
 • Jarosław Domin – Bartłomiej Kruk (odc. 750, uzupełnić)
 • Adam Dzienis – Florek Murawiec (odc. 152, 153, 155, 157, 174, 178, 180, 184, 196–199, 240–245, 248, 258, 259, 262, 264, 301, 302, 308, 315, 316, 324, 364, 420, 450, 471, 548, 569, 571, 572, 577, 582, 584, 595, 598, 605, 606, 609, 611, 612, 615, 616, 618, 663)
 • Maciej Gąsiorek – policjant Mietek (odc. uzupełnić)
 • Robert Gonera – porucznik Filip Marczuk, narzeczony Agaty(odc. 74, 75, 78)
 • Krzysztof Gosztyła – Andrzej Zapotoczny, malarz, energoterapeuta (odc. 27, 28, 31, 33, 35, 39, 40, 43, 44, 46)
 • Jarosław Jakimowicz – Artur Lenart (odc. 114, 115, 120, 122, 127, 129, 131, 133, 136–138, 142, 144, 145–149, 153, 155, 156)
 • Arkadiusz Janiczek – starszy posterunkowy Jerzy Marciniak „Rudy” (odc. 27, 33, 34, 36, 41–43, 47, 48, 53, 56, 59, 66, 70, 73, 76–78, 83, 86, 90, 91, 95, 101, 105, 108, 110, 112, 114, 116, 122, 141, 146, 152, 156, 158, 165, 170, 174, 177–179, 183, 186–188, 198, 204, 206, 208, 222, 224, 225, 231, 232, 234, 236, 237, 241, 243–246, 248, 259, 265, 266, 269, 272, 276, 284, 289, 294–296, 299, 300, 304, 305, 312, 313, 314, 324, 327, 330, 331, 337, 338, 342, 354, 360, 366, 368, 369, 373, 377, 379, 380, 407, 410, 412, 416, 418, 419, 429, 432–445, 447, 449, 450, 454, 455, 457–459, 461–465, 468, 469, 472–475, 477, 481, 485, 487, 488, 496, 503, 505, 508, 509, 511, 520–524, 530, 532, 535, 539, 542, 545, 547, 550, 551, 573–575, 586, 588, 594, 604, 608, 613, 614, 621, 622, 624, 626, 633, 644, 650, 651, 668, 684, 693, 694, 696, 713, 715, 716, 718, 732, 734, 740, 743, 744, 747–751, 756, 761, 763, 765–771, 773–779, 781–789, 791, 793, 794, 796, 798–811, 813, 815–817, 819, 821, 822, 824–826, 828–830, 832, 833, 835, 836, 839–841, 843–845, 848–852, 854–876, 878, 879, 882–899, 902, 906, 907, 909, 910–914, 923, 925–929, 934, 937, 939, 942, 945, 946, 947, 950, 952, 954–971, 973–975, 981, 985–989, 991, 995–999, 1001, 1004–1010, 1012, 1014–1017, 1019, 1020, 1023, 1024, 1027, 1028, 1030–1037, 1039, 1040, 1043–1048, 1050–1054, 1060, 1062, 1065, 1066, 1068, 1069, 1071, 1072, 1076–1079, 1083, 1085, 1086–1094, 1096–1104, 1107–1110, 1113, 1115, 1119, 1121)
 • Joanna Jeżewska – Agnieszka Kalwas, dyrektorka banku (odc. 1068, 1072, 1078, 1080, 1099, 1101, 1102)
 • Marcin Jędrzejewski – podkomisarz Ordon (odc. 689–696, 699, 700, 702, 753)
 • Wojciech KalarusRyszard Frotecki, komendant posterunku w Złotopolicach (odc. 125, 169, 245, 273, 278, 357, 361, 409, 436, 458, 462, 463, 465, 469, 471, 472, 480, 504, 507, 511, 514, 521, 528, 530, 533, 541, 542, 543, 545, 547, 560, 561–563, 570, 573, 575, 583, 586, 592, 594–596, 601, 602, 605, 608, 615, 619, 621, 623, 628, 629, 631, 632, 635–637, 639–642, 646, 647, 649, 651, 653–658, 660–662, 665, 668, 671, 673, 674, 678–685, 688–690, 692–700, 708, 711, 719, 720, 724, 727, 728, 733, 734, 740, 743, 746–748, 752–758, 765, 766, 772–774, 787, 790, 805, 806, 808, 809, 810, 812, 819–824, 830, 846, 847, 851, 854, 863, 864, 866, 867, 869–871, 876, 877, 880, 883, 889, 890, 892, 893–896, 898, 903, 904–906, 922, 925, 933, 936, 937, 940–943, 945, 946, 948–951, 955, 957, 962–982, 984–986, 988, 990–992, 999, 1001, 1003, 1007, 1008, 1012–1014, 1017, 1019, 1022–1027, 1030–1034, 1040, 1043, 1044, 1046–1048, 1050–1056, 1059, 1061–1064, 1072, 1074, 1076, 1077, 1079, 1082, 1085–1092, 1094, 1096–1099, 1101–1103, 1108, 1110–1114, 1116–1121)
 • Wojciech KalitaŻyrafa, kolega Kasi (odc. uzupełnić)
 • Paulina Kinaszewska – Hanna Smolista (odc. uzupełnić)
 • Jan KociniakWolny, bezdomny (odc. uzupełnić)
 • Sebastian Konrad – Łukasz Galicki Świrus (odc. 11, 17, 41, 53, 73, 83, 95, 109, 110–112, 114, 115)
 • Małgorzata Kożuchowska – Jagoda (odc. 10, 13, 14, 16, 21, 25, 26, 28–30, 32, 39)
 • Mirosław Krawczyk – dr Franciszek Stempel (odc. 281, 283, 289, 318, 349, 350, 351, 369)
 • Robert KudelskiJulian Pereszczako, kleryk, brat Zenona (odc. 311–314, 324, 327, 330, 333–335, 381–384, 387, 440, 447, 449, 395, 396, 402)
 • Agata KuleszaDilajla (odc. 41, 83, 110–114, 116, 117)
 • Joanna Kwiatkowska-Zduń – Izabela Tulczyńska (odc. uzupełnić)
 • Agata Łagoda – Sylwia Łagodna (ur. 1981; odc. 6, 7, 15, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 36, 40, 42–44, 47, 50, 56, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 69)
 • Jerzy ŁapińskiGromosław Jemioła (odc. uzupełnić)
 • Edyta Łukaszewicz-Lisowska – kelnerka Viola (odc. 103, 104, 106, 115, 116, 121, 124, 126, 127, 135–137)
 • Maciej MakowskiPiotr Hartowny (odc. 430–436, 438–442, 454, 464, 473, 548, 549–553, 555, 556, 559, 560, 567, 573, 610–612, 617, 620, 622, 625, 629, 631, 632, 634, 640, 650, 829, 830, 833, 835, 836, 839–841, 843, 844, 848–850, 852, 855, 856, 858, 862, 864, 865, 866, 868, 869, 871, 872–876, 878, 882–891, 893, 895–898, 904, 909, 910, 912, 922, 923, 926–928, 934, 951, 958, 964–969, 971, 973, 974, 975, 977, 981, 982, 987–989, 993, 997–999, 1001–1003, 1005–1014, 1017, 1019, 1021, 1022, 1024, 1026, 1027, 1031–1034, 1036–1042, 1045, 1046, 1048, 1050–1052, 1054, 1060–1063, 1066, 1071, 1083, 1090, 1094–1096, 1101, 1104, 1107–1111, 1113, 1121)
 • Stanisław Mikulski – Stanisław Gwis (odc. 921, uzupełnić)
 • Gabriela Muskała – Jola Podleśna (odc. 222, 225, 228, 229, 231, 238)
 • Małgorzata Niemirska – mec. Wioletta Skarga, prawniczka Kowalskiego (odc. 439, 444, 448, 451, 460, 462, 473, 508, 524, 530, 535, 539, 540, 547, 548, 551, 558, 581, 590, 591)
 • Aleksandra Nieśpielak – Viola, koleżanka Tomka (odc. 881–884, 889, 895, 899, 900, 902–906, 908–911, 917, 918, 920, 924, 928–931, 936, 961, 962, 969, 970, 986, pozos987)
 • Łukasz Nowicki – Borys Stojan (odc. 375, 354–356, 358, 359, 362, 363, 372, 376)
 • Grzegorz Okrasa – barman w pubie Kowalskiego (odc. uzupełnić)
 • Janusz Onufrowicz – policjant Jasio (odc. uzupełnić)
 • Maciej Orłoś – Lipawski, dziennikarz (odc. 2, 6, 8, 17, 27, 29, 30, 87, 89)
 • Kazimierz Orzechowski – ksiądz Leski (odc. 2, 16, 17, 24, 51, 56, 68, 74, 77, 84, 88, 93, 94, 100, 117, 118, 120, 128, 134, 135, 141, 160, 175, 176, 179, 181, 183, 187, 192, 202, 208, 211, 216, 219, 236, 250, 256, 262, 270, 272, 281, 297, 304, 306, 317, 320, 321, 331, 336, 344, 346, 355, 359, 363, 378, 383, 388, 391, 394, 396, 402, 415, 417, 427, 434, 439, 444, 447, 450, 458, 463, 465, 471, 478, 479, 483, 488, 500, 508, 514, 520, 521, 525, 528, 532, 534, 536, 537, 539, 542, 547, 548, 549, 557, 558, 560, 561, 562, 566, 579, 583, 592, 602, 606, 613, 614, 619, 621, 625, 626, 629, 631, 637, 639, 640, 641, 648, 652, 657, 670, 671, 672, 674, 675, 678, 681, 686, 691, 695, 703, 705, 707, 708, 709, 711, 712, 715, 716–721, 723, 725, 726, 728, 731, 734, 741, 743, 744, 754, 756, 775, 786, 788, 790, 796, 835, 839, 851, 854, 860, 861, 864, 900, 910–912, 918, 932, 936–938, 942, 955, 957, 960, 1010, 1112, 1116)
 • Beata Poźniak-Daniels – Helena Ziomek, przyjaciółka Agaty (odc. 705, uzupełnić)
 • Jan Prosiński – Maciej, brat Ewy (odc. 17, 51, 57, 61, 63, 64, 67, 68, 109, 118, 146, 147, 153, 157, 175, 176, 193, 221, 226), 254, 258, 358, 359)
 • Omar Sangare – lekarz Gaston (odc. uzupełnić)
 • Wojciech Siemion – Zdzisław Wolski (odc. 130, 131, 133, 144, 148, 152, 157, 162, 179, 183, 190, 215, 221, 227, 230, 238, 258, 262, 263, 267, 290, 299, 307, 310, 336)
 • Katarzyna Skarżanka – Alicja, koleżanka Agaty, kuzynka Kowalskiego (odc. 2, 12, 16, 19, 27, 29, 30, 32, 59, 61, 63, 67)
 • Wiesław Wójcik – Leon Borowy (odc. 840, uzupełnić)
 • Leszek Zduń – Franciszek Wysocki, wikary (odc. 747, uzupełnić)
 • Ewa Żukowska – Matylda, żona Wolnego (odc. 327, 330, 332, 356, 369, 372, 373, 381, 385, 390, 492, 493, 508, 539, 542)

Role drobne i epizody