FANDOM


Uwaga!
Przysłowia są na ogół anonimowe (przeważnie nie znamy ich autorów), należą też przede wszystkim do twórczości ustnej. Dlatego nie podlegają one zazwyczaj prawu autorskiemu. Prawem autorskim nie jest także objęty układ alfabetyczny.

 • Aureolę często zdziera dnia szarego kłam – lepsza sława bohatera niż bohater sam.
 • Chociażbyś bardzo tego chciał, nie możesz wziąć jedną ręką dwóch dyni.
 • Czas jest ojcem cudów.
 • Człowiek leniwy nigdy nie jest szczęśliwy.
 • Dzieci są mostem do nieba.
 • Garnek nie przykryty pokrywką jest sprawdzianem uczciwości kota.
 • Kogo raz żmija ukąsiła, ten ucieka na widok sznura.
 • Kto raz pił u źródeł teherańskich, temu los zrządzi, że do nich znowu powróci.
 • Leniwy lubi, gdy go chwalić za pracę, której nie było.
 • Prawda działa jak gorzkie wino: jest przykra w smaku, lecz dobrze wpływa na trawienie.
 • Przyznanie się do niewiedzy – to wiedza; a do niemocy – moc.
 • Słowa mają naturę wiatru.
 • Szczęście zbliża się powoli jak żółw, ucieka jak sarna.
 • Temu, kto mówi prawdę, potrzebny jest dobry koń.
 • Tylko źli ludzie porywają kobiety, ale tylko głupcy szukają pomsty z tego powodu.


Zobacz też