FANDOM


Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.

Przysłowie (termin wprowadzony przez Andrzeja Maksymiliana Fredrę; dawniej porzekadło) – najczęściej jednozdaniowa wypowiedź utrwalona w tradycji ustnej, która wyraża myśl o charakterze ogólnym związaną z konkretną sytuacją, zjawiskiem itp. Jest traktowane jako część literatury (a dokładniej jako odrębny gatunek literacki), występuje w różnych krajach, regionach i językach.

Cechy przysłów

  • zwięzłość (zazwyczaj jedno zdanie, bardzo rzadko dwa zdania)
  • alegoryczność
  • często operują takimi środkami, jak porównanie, paralelizm
  • są przestrogą, zasadą, nakazem lub zakazem
  • są powszechnie znane i często używane
  • czasem wykorzystują rytm lub/i rym


Zobacz też